Rahajduk

17 tekstów – auto­rem jest Ra­haj­duk.

Ten kto nie ry­zyku­je, nie żyje. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 stycznia 2011, 00:43

"Szczyty"

A: Wiesz mała ja­ki jest szczyt szczęścia?
B: Nie wiem?
A: Kochać i być kochanym.
A ja­ki jest szczyt dumy?
B: Też nie.
A: Po­kochać i rozkochać.
Więc czym się różnią te dwa szczyty?
B: Po­wiedz mi...
A: Wy­sokością... Wyższa jest du­ma, jak szczęście, po­nieważ trud­niej jest nam po­kochać, niż kochać i roz­kochać, niż być kochanym. 

opowiadanie • 5 stycznia 2011, 07:00

Zaczy­na się czar­na rzeczy­wis­tość, którą tyl­ko ty roz­jaśniasz... :* 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 stycznia 2011, 21:29

"Evethin­gs gon­na be al­lright" - to słowa dające otuchy, a nie roz­wiązujące prob­lem. Prob­lem roz­wiązu­jesz sam... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2010, 23:18

Bo cier­pienie jest sil­niej­sze w głowie niż po­za nią... :( 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 grudnia 2010, 22:24

Piękno to ulot­ne zja­wis­ko mi­jające wraz z wytrzeźwieniem... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 grudnia 2010, 21:02

Miłość przek­racza ba­riery, na­wet ta­kie, których nie zna­my. To ba­nal­ne, ale wyjątko­we - kocham cie... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 grudnia 2010, 23:13

Nie uważam, że mo­je życie to "bałagan", jest to po pros­tu przes­trzeń zaaranżowa­na alternatywnie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 grudnia 2010, 19:38

Przyz­naję jes­tem pe­symistą, lecz de­finiuje siebie ja­ko op­ty­mistę z ba­gażem doświadczeń... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 grudnia 2010, 22:32

Kruchość is­tnienia, lecz potęga ujawnienia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 grudnia 2010, 14:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rahajduk

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność